Building facade

Akerselva Sykehjem

Akerselva Sykehjem

Tilbygg og totalombygning til sykehjem med 128 beboere. Byggherre: Oslo kommune, bydel Sagene/Omsorgsbygg Oslo KF.
Prosjektkostnad: 175.000.000 kroner.

Oslo Prosjektadministrasjon var engasjert som prosjekt- og byggeledere.