KS1 Hestnestunnelen

Microsoftteams Image (23)

NIRAS har hjulpet Bane NOR med planleggingen av den 3,1 kilometer lange Hestnestunnelen. Jernbanetunnelen blir sprengt gjennom et fjell og går fra Kleverud til Espa, som ligger omtrent 100 km nord for Oslo.

3. november, 2023
  • Sektorer: Infrastruktur
  • Land: Norge
  • Klient: Bane NOR
  • Tid: 2026

Dette har vært et både krevende og interessant prosjekt for NIRAS når det gjelder levering av komplekse 3D-digitale modeller. Som en del av prosjektet er det nødvendig å utføre laserscanning av tunnelprofilene for bruk i modellene.

Bergtunnelen bygges som et løp med dobbelt spor, med tverrslag hver 1 000 meter (tverrslagslengder på omtrent 340 og 610 meter).

Sporet i tunnelen vil føre direkte til Tangenvika jernbanebro. Derfor er det nødvendig å senke Fylkesvei 229 for å oppfylle kravene til gjennomføringshøyde under denne broen.

Tunnelen skal utstyres med nisjer for teknisk utstyr og utvidelser for bedre siktlinjer til signaler.

Bergsikringen av tunnelen er basert på kartlegging av bergmassen og risikoklasser i henhold til Q-systemet.

De tverrgående tunnelene vil fungere som rømningsveier under driftsfasen. Hestnestunnelen vil bli betjent fra Kleveruds søndre portal og søndre tverrsnitt.

Tunnelen er planlagt ferdigstilt i 2026.

Dronefilm over anleggsområdet

Her kan du følge utviklingen i arbeidet. Vi legger ut oppdatert dronefilm med jevne mellomrom.

Vil du vite mer?

Theis Tarp Rasmussen

Theis Tarp Rasmussen

Senior Vice President

Oslo, Norway

+45 2321 5452

Cesilie Skorstad Iversen

Cesilie Skorstad Iversen

Project Manager

Trondheim, Norway

Se også