KS1 Hestnestunnelen

Microsoftteams Image (23)

NIRAS har hjulpet kunden Veidekke og slutkunden Bane NOR med planleggingen av den 3,1 kilometer lange Hestnestunnelen. Jernbanetunnelen blir sprengt gjennom et fjell og går fra Kleverud til Espa, som ligger omtrent 100 km nord for Oslo.

3. november, 2023
  • SDG: #9
  • Sektorer: Infrastruktur, Vann
  • Land: Norge og Sverige
  • Klient: Veidekke og Bane NOR
  • Tid: 2026

NIRAS har hjulpet kunden Veidekke som er utførende entreprenør og sluttkunden Bane NOR med planleggingen av den nye jernbanetraséen fra Kleverud i sør, til Espa i nord, ca. 100 km nord for Oslo. Utbyggingen omhandler ny jernbanetrasé, hvor det i dagsonen ved Kleverud blant annet blir etablert en fylling ut i Mjøsa, Norges største innsjø. Videre blir det etablert en 3,1 km lang jernbanetunnel, «Hestnestunnelen», med to tilhørende tverrslag. Ved Espa krysser jernbanen Mjøsa via en ny bru. I tillegg til jernbanetraséen har flere eksisterende og nye veger blitt prosjektert og tilpasset den fremtidige situasjonen.  

Dette har vært et både krevende og interessant prosjekt for NIRAS når det gjelder levering av komplekse 3D-digitale modeller. Som en del av prosjektet er det nødvendig å utføre laserscanning av tunnelprofilene for bruk i modellene. 

NIRAS Sverige sinn vannavdeling «NIWU» har sammen med «INFR» i Norge jobbet som rådgiver innen overvannshåndtering, drenering og hydrologi for Veidekke i forbindelse med prosjektet Hestnestunnelen. For prosjektet har dette innebåret blant annet prosjekteringen i 2D og 3D, komplekse leveranser av modeller, kartlegging av nedbørsfelt, dimensjonering av ledningsnett og vassdrag, og mye mer. 

Prosjektet er et eksempel på NIRAS sitt tverrfaglige og internasjonale samarbeid, der disipliner innen infrastruktur i NIRAS Norge og Vann i NIRAS Sverige har samarbeidet. 

Hestnestunnelen blir bygget som dobbeltsporet jernbanetunnel, med to tverrslag for å sikre gode rømningsveier. 

Tunnelen skal utstyres med nisjer for teknisk utstyr og utvidelser for bedre siktlinjer til signaler. Bergsikringen av tunnelen er basert på kartlegging av bergmassen og risikoklasser i henhold til Q-systemet. 

De tverrgående tunnelene vil fungere som rømningsveier under driftsfasen. Hestnestunnelen vil bli betjent fra Kleveruds søndre portal og søndre tverrsnitt. 

Tunnelen er planlagt ferdigstilt i 2026. 

Dronefilm over anleggsområdet

Her kan du følge utviklingen i arbeidet. Vi legger ut oppdatert dronefilm med jevne mellomrom.

Vil du vite mer?

Theis Tarp Rasmussen

Theis Tarp Rasmussen

Senior Vice President

Oslo, Norway

+45 2321 5452

Cesilie Skorstad Iversen

Cesilie Skorstad Iversen

Project Manager

Trondheim, Norway

Åsa Malmäng Pohl

Åsa Malmäng Pohl

Affärsområdeschef Vattenbyggnad

Göteborg, Sweden

+46 31 792 26 25

Se også