Homis Website Ydelse

HOMIS – Holistisk Management Information System

HOMIS sikrer sammenheng i virksomheten mellom strategi, investering, drift og optimalisering.

HOMIS står for Holistic Management Information System og er et programvareprodukt utviklet av NIRAS. HOMIS, kan blant annet konfigureres som ethvert verktøys Management Information System og brukes allerede av forsyninger nasjonalt og internasjonalt for ytelsesstyring.

HOMIS er basert på Balanced Scorecard – en standard for strategisk resultatstyring, som kombineres med ledelseshierarkiet og geografien og dermed skaper helhetlig oversikt over virksomheten for hvert team og for hvert geografisk område.

HOMIS samler inn informasjon fra mange datakilder

HOMIS er bygget med en åpen grensesnittstruktur som gjør det enkelt å integrere med relevante datakilder, typisk databaser som inneholder data og informasjon som er nødvendig og viktig for å skape oversikt over gjeldende ytelsesnivå. Dette gjør det mulig å samle inn data fra mange ulike systemer som driftsdata, finansdata, topologidata, investeringsdata, kundedata og kombinere disse for automatisk beregning av nøkkeltall på tvers av alle datakilder, og presentere resultatet på ett samlet sted – i HOMIS.

HOMIS analyserer sammenhenger mellom nøkkeltall, og benchmarking kan gjennomføres på tvers av geografiske områder for alle nivåer i organisasjonen. Dette skaper en unik oversikt som gjør det enklere for eksempel styring av en forsyning å sikre samsvar mellom strategi, investering, drift og optimalisering.

Systemet støtter løpende overvåking av operasjonelle forbedringer gjennom strategiske og operasjonelle mål. På denne måten sikrer HOMIS at forbedringstiltak er basert på objektive beslutninger på grunnlag av faktiske nøkkeltall før de settes i verk.

“Vi bruker HOMIS daglig for å hjelpe oss med å skape en helhetlig oversikt over målere og loggere med mer, som forteller oss hvor vi skal prioritere innsatsen i forbindelse med lekkasjesøking.”

Kim Roar, teamleder i HOFOR.

 

HOMIS støtter blant annet:

  • Direkte tilgang for ledelsen til informasjon om selskapets tilstand og utvikling på kritiske nøkkelparametere. Det krever ikke lenger manuell rapportering i Excel og lignende fra de underliggende lagene i virksomheten.
  • Nøkkeltall og underliggende parametere og resultater vises gruppert etter tekniske fagområder, som videre er delt inn i geografiske områder som f.eks. målesoner, bosettingssoner eller nedslagsfelt, avhengig av det konkrete formålet.
  • Den enkelte leder har mulighet til å dokumentere og formidle status og utvikling av sitt ansvarsområde.
  • En out-of-the-box verktøykasse for å hente data direkte inn i forretningens systemer, inkludert GIS, SRO/SCADA, ERP, Asset Management, vedlikeholdssystemer, hydrauliske modeller og andre spesialistsystemer.

Brug for support?

Vi hjelper deg hele veien rundt, slik at du alltid holder åpent i din virksomhet.

Vil du vite mer?

Klavs Høgh

Klavs Høgh

Project Director

Allerød, Denmark

+45 8161 4142

Anni Offersgaard

Anni Offersgaard

Sales & Business Development Manager

Aarhus, Denmark

+45 4299 0309

Se også: