Hjemmeside Joinrelationer (1)

Slå sammen relasjoner og grafer

Få mer ut av dataene dine med Join-relasjoner.

Med KortInfo er det enkelt å jobbe med Join-relasjoner på databasetabeller. KortInfos brukervennlige administrasjon hjelper deg med å enkelt koble tabeller, og du kan jobbe med både en-til-en og en-til-mange relasjoner.

I praksis betyr dette at administrator ikke trenger å jobbe direkte på databasen, men kan gjøre det kun i KortInfo-administrasjonen.

Den store fordelen er at man dermed kan samle informasjon om både objektet som blir forespurt, men samtidig få informasjon om objekter som kommer fra tilhørende elementer. Det kan for eksempel være at når du har en forespørsel om en pumpe, kan du få informasjon om bygningen som pumpen er plassert i, uten å måtte legge inn flere i kartet. 

En helt ny verden innen webGIS

Ved å bruke en-til-mange-relasjoner kan man for eksempel også se tidsserier av observasjoner på et objekt, og disse kan visualiseres med grafer på kartet. 

KortInfos Join-relasjoner støtter også joins med data som ikke er georeferanser. Det kan for eksempel være data fra Excel, som kobles til geografiske objekter.

KortInfos Join-relasjoner åpner opp en helt ny verden i sammenheng med webGIS.

Vil du vite mer?

Mikael Kræpping

Mikael Kræpping

Head of Department

Aarhus, Denmark

+45 8732 5812

Se også: