Vedvarende Energi

Kraftnettsystemer og nettilknytning av fornybar energi

I samarbeid med våre kunder skaper vi fremtidens grønne strømnett der transport av strøm skal være smart og grønt.

For å kunne yte rådgivning og tjenester innen kraftnettsystemer og nettilknytninger av fornybar energi, kreves det spesialkunnskap. Videre er det nødvendig å ha en dyp forståelse for viktigheten av å ha et fleksibelt strømnettsystem for å sikre elektrifisering og grønn omstilling.

Det er også nødvendig å være oppdatert med siste kunnskap og utvikling av ny teknologi, datadrevet intelligens og tekniske krav til de elektriske komponentene.

Gjennom vår rådgivning og våre tjenester innen kraftnettsystemer og nettilknytning av fornybar energi, bidrar NIRAS til å skape et grønt strømnettsystem for fremtiden, der transport av strøm skal være smart og grønt:

  • DIgSilent Powerfactory-simuleringer av kraftnettsystemer og nettilknytninger av fornybare energisystemer
  • Prosjektstudier og hovedplanlegging av kraftnettsystemer, svake systemer og smarte byer som er integrert med store mengder fornybar energi.
  • Design av lagringssystemer for batterienergi for kraftnettsystemer og smartnett knyttet til fornybare energisystemer.
  • Design og optimalisering av elektriske utforminger for vindparker (offshore, onshore, flytende), solcelleanlegg og fornybare energisystemer knyttet til nettsystemet.
  • Design, anbud, bygging og idriftsettelse av elektrisk infrastruktur i stor skala og høyspent-transformatorstasjoner for fornybare energisystemer (havvind, solenergi, vindparker osv.)
  • Elektrisk pakkehåndtering (Electrical Package Management) av store komplekse EPC-havvindprosjekter.
  • Tekniske krav til de elektriske høyspentkomponentene innen fornybare energisystemer i forhold til beste praksis og i henhold til gjeldende standarder.
  • Tekniske grensesnitt og nettkodekrav / overholdelse fra TSO og energiselskaper for nettilknytning av fornybar energi.
  • Teknisk due diligence-rådgivning til internasjonale lånebanker, investeringsfond og elektrisitets-/energiselskaper.
  • Teknisk støtte for FAT, SAT og igangkjøring av høyspentkomponenter og elektrisk infrastruktur knyttet til fornybare energisystemer.

Vil du vite mer?

Eivind Bøe

Eivind Bøe

Market Director

Oslo, Norway

Se også: