Helsingor Marina NIRAS

Design og ingeniørarbeid

Vi har utvidet kapasiteten og kunnskapen slik at vi kan lede tverrfaglige havne-, gjenvinnings- og kystutviklingsoppgaver – uavhengig av beliggenhet eller på hvilket stadium man befinner seg i prosjektet.

NIRAS kan støtte alle faser av prosjektdesign og ingeniørmessige prosesser – fra anbud, innledende design, detaljert design og videre til konstruksjonen.

Vi har omfattende erfaring med å jobbe i forskjellige kontraktsmessige forhold – inkludert Owner's Engineers, hvor vi sammen med kundene jobber på designet av prosjektet helt fra begynnelsen. Vi er også en del av design- og byggeprosessen, hvor vi utarbeider detaljerte design i en fremskreden fase både før og under konstruksjonen.

Vil du vite mer?

Theis Tarp Rasmussen

Theis Tarp Rasmussen

Director

Oslo, Norway

+45 2321 5452

Se også: