Mombasa Harbor NS 06817 Foto Jon Nordahl

Planlegging og forundersøkelser

Oppstart og planlegging er en viktig del av prosjektutviklingen. NIRAS har lang erfaring med å støtte og gi råd til kundene gjennom prosjektets første faser, som omfatter masterplanlegging og oversiktsplaner for kystanlegg, marine anlegg og havneanlegg.

Rådgivningen omfatter også interessentanalyser samt forberedelse av planer for å redusere risiko og utarbeidelse av evalueringer gjennom hele planleggingsprosessen.

NIRAS har dessuten betydelig kompetanse innen forundersøkelser av mulighetene for å gjennomføre et gitt prosjekt (inkludert design, konstruksjon og drift).

Disse områdene dekker vanligvis alle relevante tekniske og finansielle/økonomiske aspekter ved et prosjekt, og er derfor også nært knyttet til viktige krav i prosjektet – inkludert oppfyllelse av krav til funksjonalitet og andre sentrale suksesskriterier.

Vil du vite mer?

Theis Tarp Rasmussen

Theis Tarp Rasmussen

Senior Vice President

Oslo, Norway

+45 2321 5452

Se også: