Koege Dige Revlen Udloeb Foto Klar Forsyning

Kystvern og flomsikring

NIRAS har mer enn 40 års erfaring med å utarbeide tverrfaglige kystprosjekter – nasjonalt så vel som internasjonalt – og har tilgang til alle typer spesialister blant egne ansatte.

NIRAS er spesialister på kystteknikk, både med tanke på teoretisk kunnskap og praktisk erfaring. Vi utvikler løsningene våre ut fra et helhetsperspektiv og involverer ofte relaterte fagdisipliner i kystprosjektene våre – for eksempel landmåling, miljø, byplanlegging og økonomi. Det gir robuste og integrerte løsninger som samtidig skaper rekreative natur- og byrom.

Løsningene våre springer ut av en grundig forståelse av fysiske prosesser og lokale forhold. Vi bruker alltid de nyeste numeriske modellene (MIKE-modelleringsverktøy og CFD-modeller), GIS og 3D CAD-programvare i arbeidet vårt.

Vi skreddersyr individuelle løsninger i nært samarbeid med kundene og har også lang erfaring med innbyggerinvolvering og samarbeid med myndighetene.

Alle typer tjenester innen kystvern og flomsikring

NIRAS har tilgang til alle typer spesialister blant egne ansatte og har mer enn 40 års erfaring med å utarbeide tverrfaglige kystprosjekter. Tjenestene våre dekker blant annet:

 • Modellering og analyse av bølger, vannstand og sedimenttransport
 • Kartlegging og tilstandsvurdering av kyster og anlegg
 • Detaljprosjektering og anleggsoverslag
 • Partsdeling og bidragsfordeling
 • Innbyggerinvolvering og organisering av kystlag
 • Søknad om tillatelser
 • Anbud
 • Tilsyn
 • Kystplaner
 • Klimatilpasningsplaner
 • Sedimentering av seilrenner og havner
 • Miljømodellering og miljøkonsekvensvurdering
 • Samfunnsøkonomiske analyser
 • Skisseprosjektering og underlag for byggetillatelse
 • Kystvern og flomsikring

Vil du vite mer?

Theis Tarp Rasmussen

Theis Tarp Rasmussen

Director

Oslo, Norway

+45 2321 5452

Se også: