Ilulissat Harbour NS 06445

Feltundersøkelser

Områdeforhold og data utgjør nøkkelelementer ved de numeriske modellundersøkelsene samt design- og ingeniøroppgavene i prosjekter. NIRAS har stor kompetanse innen geoteknikk og metocean, som vi bruker til å definere omfanget av prosjektet og til å spesifisere feltundersøkelser.

Dette sikrer at spesialiserte entreprenører utfører undersøkelser og analyser nøyaktig og i full overensstemmelse med internasjonale standarder.

NIRAS har lang erfaring med angivelse av anbud, ledelse og kontroll av spesialistundersøkelser og analyser, inkludert:

  • Topografiske og batymetriske undersøkelser
  • Geofysiske undersøkelser
  • Metocean målinger av datafiler
  • Geotekniske områdeundersøkelser

Vil du vite mer?

Theis Tarp Rasmussen

Theis Tarp Rasmussen

Senior Vice President

Oslo, Norway

+45 2321 5452

Se også: