Oceanographic

Numeriske modelleringsundersøkelser

Oceanografisk og hydraulisk ingeniørarbeid krever omfattende teoretisk kunnskap og praktisk erfaring fra virkelige prosjekter, fysiske modeller og numeriske modeller.

Våre ekspertrådgivere kan ta overordnet ansvar og støtte kundene ved å føre tilsyn med anleggsarbeidet i prosjektene. Det sikrer at prosjektene stemmer fullt overens med designplaner og spesifikasjoner. Ved å gjennomføre kontinuerlige feltinspeksjoner av anleggsarbeidet gjennom hele prosjektet sørger ekspertene våre for at entreprenørene på prosjektet bruker akseptable kontruksjonsmetoder og lever opp til håndverksmessige standarder.

Som prosjektleder på anleggsprosjekter inkluderer NIRAS’ kjernetjenester også rådgivning, og vi har lang erfaring med å støtte kunder og interessenter i alle stadier av design- og konstruksjonsprosessen. Dette omfatter også løpende kvalitetsovervåking og risikoanalyse under gjennomføringen av prosjektet.

Spesialistene våre har flere tiårs erfaring med å løse komplekse modelleringsaspekter som dekker viktige innspill til både miljø- og ingeniørmessige formål. Dette omfatter blant annet:

  • Hydrodynamik
  • Bølgeklima
  • Vannutveksling og utskylling
  • Gjenvinning
  • Bunnskyll (Dredged spill)
  • Sedimenttransport
  • Bølgebevegelse
  • Kystdrift og kystlinjer
  • Fortøyningsanalyse
  • CFD (Computational Fluid Dynamics)

Vil du vite mer?

Theis Tarp Rasmussen

Theis Tarp Rasmussen

Director

Oslo, Norway

+45 2321 5452

Se også: