Lagos Harbour Nigeria NS 05221

Konstruksjons- og ledelsesstøtte

I forlengelse av NIRAS’ innspill til design innenfor havne- og maritime bygg bidrar vi også ofte med støtte innen anleggstjenester.

Vi tilbyr overordnet ansvar og støtte til kundene ved å føre tilsyn med anleggsarbeidet i prosjektene for å sikre at de stemmer fullt overens med designplaner og spesifikasjoner.

Ved å gjennomføre kontinuerlige feltinspeksjoner av anleggsarbeidet gjennom hele prosjektet sørger ekspertene våre for at entreprenørene på prosjektet bruker akseptable kontruksjonsmetoder og lever opp til håndverksmessige standarder.

Som prosjektleder på anleggsprosjekter inkluderer NIRAS’ kjernetjenester også rådgivning, og vi har lang erfaring med å støtte kunder og interessenter i alle stadier av design- og konstruksjonsprosessen. Dette omfatter også løpende kvalitetsovervåking og risikoanalyse under gjennomføringen av prosjektet.

Vil du vite mer?

Theis Tarp Rasmussen

Theis Tarp Rasmussen

Director

Oslo, Norway

+45 2321 5452

Se også: