Environmental due diligence

Environmental Due Diligence (EDD)

Vi undersøker og identifiserer miljørisikoer ved kjøp og salg av fast eiendom og virksomheter.

I NIRAS har vi lang erfaring med miljørådgivning i forbindelse med kjøp og salg av fast eiendom eller virksomheter. Vi er spesialister på miljømessig due diligence (EDD), som vi utfører på grunnlag av internasjonalt anerkjente prinsipper og standarder, for eksempel ASTM E1527/E1903.

NIRAS har et nettverk av rådgivere med erfaring innenfor EDD i både Norge, Danmark og Sverige. Vi kan derfor tilby gi rask og kompetent rådgivning til våre kunder i Skandinavia.

Uansett om du vurderer å kjøpe eller selge en eiendom eller en virksomhet, kan du ha bruk for en vurdering av den aktuelle miljøtilstanden. En EDD-prosess er av stor betydning for en rettferdig handel for både kjøper og selger. Som kjøper kan du på grunnlag av en EDD imøtegå uforutsette utgifter, stille krav til selger og vurdere utgifter til ulike scenarier på et informert grunnlag.

"Ved å velge NIRAS som rådgiver til EDD-prosessen deres, er dere sikret profesjonell rådgivning som målrettes etter deres behov, og som gir en god oversikt over miljøforholdene i den aktuelle saken."

Jirij Hønning

Selger får utarbeidet en aktuell tilstandsrapport og pris for eventuelle avvergende tiltak, noe som utgjør et godt grunnlag for en forhandlingsprosess i salgssituasjonen.

Gjennom en individuelt tilrettelagt prosess med opptil tre faser tilrettelegger vi prosessen slik at du som kjøper eller selger kan skape deg et overblikk over miljørisiko, forurensningsforhold, myndighetskrav mv. Ekspertene våre går gjennom potensielle problemstillinger og kartlegger potensiell økonomisk risiko, samt eventuelle forbedringsmuligheter.

Miljøparametere i en due diligence-prosess

I en EDD-prosess undersøker vi bl.a. den historiske bruken og ak<tivitetene på tomten. Vi intervjuer personer med tilknytning til stedet og inspiserer lokaliteten.

I undersøkelsene våre trekker vi inn en lang rekke forhold, f.eks. jordforurensning, bygningsmaterialer, luft, støy, støv, radon, klimasikring, grunnvannsinteresser, naboeiendommer, planforhold, avløpstillatelser, miljøtillatelser osv. Deretter vurderer vi risiko og potensielle kostnader forbundet med fremtidig bruk av eiendommen.

Eksempel på en EDD-prosess med NIRAS

Våre EDD-eksperter tilpasser alltid EDD-prosessen deres etter den aktuelle saken samt deres ønsker og behov. Vi jobber alltid tett sammen med deg som kunde og i alle våre samarbeid legger vi stor vekt på konfidensialitet, kommunikasjon og gjensidig forståelse.

En komplett prosess deles ofte inn i tre faser, men kan være begrenset til fase 1 eller 2, avhengig av kundens ønsker om sikkerhet og aksept av risiko. En typisk prosess kan være som følgende:

Oppstartsmøte

Fase 1 – Skrivebordsundersøkelse og besiktigelse

  • Gjennomgang av datarom og relevante arkiver
  • Besiktigelse av eiendommen
  • Intervjuer med nøkkelpersoner
  • Rapportering av funn og risiko
  • Vurdering av miljøkostnader ved fremtidig bruk av eiendommen
  • Rapport: Oppsummering av miljøforhold som utgjør en risiko i forhold til transaksjonen, f.eks. konsekvenser for fremtidig bruk, begrensninger for utvikling av eiendommen, potensielt ansvarspådragende forhold. Skjønn over miljøkostnader og anbefalinger for videre tiltak.

 

Fase 1-rapporten utgjør beslutningsgrunnlag for evt. iverksettelse av fase 2-undersøkelser.

Fase 2 – Fysisk undersøkelse av eiendommen

  • Prøver av jord, luft, vann og/eller byggematerialer tas på grunnlag av anbefalinger fra fase 1. Vi undersøker mulige forurensninger og potensielt forurensede byggematerialer.
  • Rapport: Beskrivelse av påviste forurensninger og budsjett for opprensking eller andre avvergende tiltak.

Fase 3 – Avvergende tiltak på eiendommen

I denne fasen gjennomfører vi sammen med kunden eventuell opprensking av forurensninger eller andre avvergende tiltak. I forhold til den fremtidige bruken av eiendommen kan fase 3 for eksempel omfatte avvergende tiltak, inkludert eventuell supplerende prøvetaking med henblikk på å sikre et godt inneklima i et fremtidig bygg.

Vil du vite mer?

Ida Johansen

Ida Johansen

Head of Department

Oslo, Norway

+4793204733

Mari Sunde

Mari Sunde

Environmental consultant

Stavanger, Norway

+4790 835 193

Eivind Andreas Stubø

Eivind Andreas Stubø

Senior Consultant

Oslo, Norway

+4748020539

Se også: