Trafikplanlægning Min

Trafikkplanlegging

Vi leverer det trafikale innspillet til den fysiske utformingen av by- og trafikkrom i forbindelse med byplanlegging og design.

Trafikkplanlegging i alle faser for alle transportformer

NIRAS levere trafikkplanlegging i alle faser og for alle trafikkformer: gang- og sykkeltrafikk, biltrafikk og kollektivtrafikk. Når vi jobber med trafikkplanlegging, tar vi alle aspekter i betraktning, både det bygde miljøet og menneskelig atferd, da det er en sterk menneskelig faktor i trafikkplanleggingen.

Trafikkplanlegging i et helhetlig perspektiv

Vi ser trafikkplanlegging i et helhetlig perspektiv og i tett integrasjon med andre planleggingsdisipliner som f.eks. byplanlegging, miljøplanlegging og antropologisk analyse. Vi mestrer trafikale analyser ifm. helhetsplaner, masterplaner og lokalplaner, og leverer trafikktekniske analyser til konsekvensutredninger (EIA).

Vi utfører kapasitets- og fremkommelighetsanalyser, inkludert VISSIM-simuleringer av trafikkavvikling, og har også kompetanse innen signalteknikk.

Trafikale innspill til byplanlegging og design

Vi leverer det trafikale innspillet til den fysiske utformingen av by- og trafikkrom i forbindelse med byplanlegging og design, i nært samarbeid med arkitekter, landskapsarkitekter og veiingeniører.

I tillegg har NIRAS et korps av revisorer innen trafikksikkerhet og tilgjengelighet som tilbyr uavhengige revisjoner på et høyt nivå, både internt og eksternt.

Tjenester:

  • Trafikanalyser
  • Kapasitet og fremkommelighet
  • Trafikkterminaler og stasjonsforplasser
  • Trafikksikkerhet og tilgjengelighet

Vil du vite mer?

Theis Tarp Rasmussen

Theis Tarp Rasmussen

Director

Oslo, Norway

+45 2321 5452

Se også: