Afloebsteknik

Avløpsteknikk

Er din forsyning klar for fremtidens investeringer? Vi tilbyr komplett rådgivning om avløpssystemer til både nye anlegg og renoveringer.

Brede løsninger krever bred faglighet. Vi tilbyr markedsledende rådgivning til både forsyningsselskaper og større ledningseiere om planlegging, design, prosjektering og anbud for både nye og eksisterende avløpssystemer.

Slik hjelper vi kundene med å sikre fremtidssikre forsyningen til å møte både klimaendringer, flombeskyttelse og krav om effektivisering. Vi gir råd om bygging av alle typer pumpestasjoner og avløpssystemer – fra de minste avløpsledninger til de største skybruddstunneler.

Ekspertise innen avløpsteknikk

Vi har noen av de dyktigste ekspertene innen avløpsteknikk, både hva angår håndtering av hverdagsregn, skybrudd og avløpsvann. Det betyr komplette løsninger til nye anlegg, byggemodninger og kloakkfornyelse av eksisterende avløpssystemer, samt planlegging og prosjektering av alle deler av avløpssystemet. Vi tilbyr:

  • Rådgivning i forbindelse med registrering, TV-inspeksjon og vann som ikke hører hjemme i avløpssystemet
  • Hydraulisk modellering av flyt i rør og vann på terrengoverflater (Mike Urban og Mike Flood) samt CFD-modellering
  • Overvannskonsepter, klimatilpasning, drenering og rensing av overvann og flombeskyttelse
  • Planlegging av avløpsvann og renoveringsplanlegging
  • Utslipps- og tilkoblingstillatelser
  • Prosjektering, anbud, byggeledelse og fagtilsyn med ledningsanlegg, inkl. veiavvanning, pumpestasjoner, byggverk, bassenger (åpne jordbassenger og lukkede betongbassenger) og utløp
  • Ledningskoordinering for alle typer forsyning
  • Ledelsessystemer til forsyningsselskaper (f.eks. HOMIS)
  • Planlegging og avholdelse av workshops
  • Byggherrerådgivning for anbudsprosesser og bærekraftige tiltak

Vil du vite mer?

Eivind Bøe

Eivind Bøe

Market Director

Oslo, Norway

Se også: