Industrimiljø

Vasiliko Oil Product Terminal

NIRAS hjelper ulike industri- og avfallsvirksomheter med søknad om myndighetstillatelse ved etablering eller ved gjennomføring av endringer. Målet er å bringe forurensning ned på et minimum og etablere høy sikkerhet for produksjon der det for eksempel kan være fare for forurensning. NIRAS kan bidra med å avklare og forenkle utfordringer på miljøområdet, slik at virksomheten kan konsentrere seg om å produsere, bygge, kjøpe, selge, etc. med så lave omkostninger som mulig.

NIRAS kan også gjøre samsvarsvurderinger for virksomheten. Det gjøres ved at vi gjennomgår virksomhetens aktiviteter og verifiserer om virksomheten utfører sine aktiviteter og leverer sine tjenester i samsvar med det norske lovverket for ytre miljø og tillatelser gitt av forurensningsmyndighetene.