Industrimiljø

Vasiliko Oil Product Terminal

Bistand til etablering, utvidelse og drift.

NIRAS hjelper virksomheter å få tillatelse til etablering og gjennomføring av endringer, inkludert å bringe forurensning ned på et minimum og etablere høy sikkerhet for produksjon der det for eksempel kan være fare for forurensning.

Vi gir virksomheter råd om hvordan de oppfyller myndighetenes krav, og øker dermed verdiskapningen. Videre yter vi rådgivning til offentlige myndigheter om utforming av reglene på området, samt bistår myndighetene med saksbehandling.

I noen tilfeller vil det være behov for såkalt basiskarakterisering av avfallet. smi energi & miljø kan utføre dette. NIRAS tilbyr også gjøre Miljøteknisk grunnundersøkelser.

Beregninger, tillatelser, risiko og arbeidsmiljø

  • NIRAS gir råd om alle miljøaspekter, for eksempel i forbindelse med søknader om godkjenning og tillatelser på miljøområder.
  • NIRAS gir deg den hjelpen du trenger når du skal dokumentere, vurdere og minimere risikoen for en virksomhet.
  • NIRAS gir råd om utvikling, implementering, drift og vedlikehold av ledelsessystemer innen alle relevante temaer og standarder.
  • NIRAS gjennomfører OML- og deposisjonsberegninger som brukes til dokumentasjon av en virksomhets eller et landbruks luftbåren påvirkning av omgivelsene.
  • I NIRAS hjelper vi deg også med arbeidsmiljøet – både ved å analysere behov og med å oppnå nødvendig resultat.

Målet

Vårt mål er at kundene opplever at NIRAS avklarer og forenkler utfordringer på miljøområdet, slik at kundene kan konsentrere seg om å kjøpe, selge, produsere, bygge/anlegge etc. med så lave omkostninger som mulig.