Fremmedvann

Water running down a sewage

Høyteknologisk metode for å finne fremmedvannet

Fremmedvann i avløpssystemet forårsaker mange problemer, som økt pumpemengde og forurensning av resipienter. Mange kommuner har i dag disse problemene. Det er gjort store investeringer for å etablere separate avløpssystemer, og i mange områder har denne investeringen ikke gitt forventet og ønsket effekt.

 

NIRAS har erfaring med å hjelpe kommuner å håndtere problemer med fremmedvann. Det er et problem som best løses ved hjelp av en systematisk tilnærming og en kombinasjon av flere metoder. I denne sammenhengen er det også viktig å se på nye, alternative løsninger. NIRAS kan blant annet tilby en metode kalt DTS, Distributed Temperature Sensing, som ved hjelp av en fiberoptisk kabel logger temperaturforandringer i avløpsnettet og kan på denne måten indikere tilførsel av fremmedvann.