Grunnundersøkelser gjennomført ved Søsterbekk

Søsterbekk 01.12.23

Bane NOR og NIRAS Norge AS har gjennomført grunnundersøkelser ved Søsterbekk på Ofotbanen. Dette gir et godt grunnlag for prosjektet Søsterbekk kryssingsspor.

1. desember, 2023
  • SDG: #9
  • Sektorer: Infrastruktur, Vann, Miljø
  • Land: Norge og Sverige
  • Klient: Bane NOR

Bane NOR og rådgiveren NIRAS Norge AS har gjennomført grunnundersøkelser ved Søsterbekk på Ofotbanen. Dette gir et godt grunnlag for prosjektet Søsterbekk kryssingsspor.

Bane NOR jobber med å styrke kapasiteten for gods- og persontrafikk på Ofotbanen. Som et ledd i dette planlegges det å bygge et kryssingsspor på Søsterbekk. For å  sikre et godt grunnlag for videre planlegging av prosjektet er det viktig å gjennomføre geotekniske- og miljøtekniske grunnundersøkelser.

Bane NOR inngikk 26. oktober en rådgiverkontrakt med NIRAS for planlegging av det nye kryssingssporet. Når kontrakten ble inngått var det usikkert om det ville være mulig å gjennomføre grunnundersøkelsene før vinteren satte inn for alvor i området.

Viktige undersøkelser for videre planlegging

"For prosjektet er det ekstremt viktig å sikre et godt grunnlag for planlegging av tiltaket, da dette ofte utgjør en stor risiko for kostnader. Grunnundersøkelser en viktig del av dette grunnlaget og det er svært gledelig at undersøkelsene nå er gjennomført," sier prosjektleder i Bane NOR Tor Gunnar Pedersen. Videre uttaler Tor Gunnar at han har vært svært fornøyd med det gode samarbeidet gjennom planlegging og utførelse av undersøkelsene, som er et samarbeid mellom Bane NOR, NIRAS Norge AS, Mesta AS, KK-Maskin og Spordrift.

Godt samarbeid

"Da kontrakten startet opp visste vi at tidsvinduet for å gjennomføre disse undersøkelsene ville bli utfordrende, men vi fikk til et sterkt samarbeid der alle parter har spilt på lag for å sikre gjennomføringen. Vi gjorde tidlig en risikovurdering med tanke på gjennomføringen og jobbet aktivt med å få lukket risikoene slik av vi kunne planlegge og gjennomføre boringene," sier prosjektleder i NIRAS Norge Christian Nielsen.

Det har vært fantastisk å være en del av et samarbeide med så mange aktører der vi alle har jobbet hardt for å få dette til. Dette gjør at prosjektet kan planlegges på et godt og sikkert grunnlag der vi slipper mange omkamper senere i prosessen.

Entreprenørene har vært på lag fra første dag og bidratt til å finne de gode løsningene for å kunne gjennomføre boringer i et ekstremt vanskelig terreng. Samtidig var været utfordrende i arbeidsperioden og det ble tidlig klart at det kunne bli korte vinduer for gjennomføring. Dette gjorde at god planlegging ble svært viktig.

Da arbeidet startet opp på Søsterbekk var det minus 18 grader og vind, noe som kompliserte gjennomføringen. Med stor hjelp fra lokale aktører som KK-maskin og Spordrift lyktes vi sammen med oppdraget uttaler Frode Wilhelmsen, prosjektleder i Mesta AS. Videre uttaler Wilhelmsen at han er svært fornøyd med det gode samarbeidet som er mellom alle aktører i prosjektet.

Vil du vite mer?

Theis Tarp Rasmussen

Theis Tarp Rasmussen

Senior Vice President

Oslo, Norway

+45 2321 5452

Se også: