Kortinfo Dokumenthaandtering Small

Search Dokumenthåndtering

Få muligheten til å knytte mer informasjon i form av bilder og dokumenter på dine GIS-lag med modulen Dokumenthåndtering.

Med Dokumenthåndtering i KortInfo blir det mulig å knytte bilder og dokumenter til GIS-lag og individuelle geometrier i kartet.

Det kan for eksempel være for det innbyggervendte kartet, hvor bilder vises ved å klikke på kartet – men også som støttedokumentasjon for kartinnholdet. Et annet eksempel kan være vedlikeholdsinstruksjoner for infrastruktur eller grøntområder, hvor en PDF åpnes på skjermen når et element i kartet klikkes.

Dokumentbehandling støtter et bredt spekter av kjente filformater. Dokumentene kan lagres hos NIRAS eller kobles til en ekstern filserver. Dokumentene finner du ved å klikke på kartet.

Vil du vite mer?

Mikael Kræpping

Mikael Kræpping

Head of Department

Aarhus, Denmark

+45 8732 5812

Se også: