Kortinfo Tv Inspection Small

KortInfo Forsyning

Vi støtter forsyningsselskapers driftsoppgaver med KortInfo. Få en verdifull oversikt over TV-inspeksjoner og lukkeplanløsninger.

I driften av forsyningsselskaper er tilgang til lukkeplan og TV-inspeksjoner et sentralt element.

KortInfo kan integreres med flere ulike trådregistreringsløsninger, slik at de ansatte i driften kan få tilgang til informasjon og analyser for blant annet å lage lukkeplanløsninger. I KortInfo kan du se hvilke kraner og ventiler som må lukkes, og løsningen kan utvides til også å omfatte varsling via forsyningens informasjonstjenester.

Det er også en fordel for driftsmedarbeideren å kunne gjennomgå TV-inspeksjoner. I integrasjonen til KortInfo er det mulig å se opptakene, hoppe til de aktuelle observasjonspunktene og samtidig se på kartet hvor kameraet befinner seg på ledningen.

Vil du vite mer?

Mikael Kræpping

Mikael Kræpping

Head of Department

Aarhus, Denmark

+45 8732 5812

Se også: