Metadata Management

Metadata Management

Har du dataene dine i orden? Få kontroll over dataene dine med Metadata Management for KortInfo.

Metadata Management er en løsning for å holde styr på 'data om data'. På denne måten kan du for eksempel lagre informasjon om hvem som er ansvarlig for spesifikke data, hvem som har fagkunnskap på et gitt område, når data sist ble oppdatert mv.

Med Metadata Management kan du lage din egen metadatamodell og velge hvilken informasjon som kan brukes i for eksempel beskrivelser av GIS-lag eller som forklaringer i konfliktsøkerapporter.

NIRAS Metadata Management er nettbasert, kan vedlikeholdes av ulike brukere og metadataobjektene kan nås gjennom en nettjeneste.

Vil du vite mer?

Mikael Kræpping

Mikael Kræpping

Head of Department

Aarhus, Denmark

+45 8732 5812

Se også: