Skive Landskab

Landskapsarkitektur og landskapsplanlegging

I NIRAS jobber vi målrettet med landskapet og landskapsarkitekturen. Disiplinene våre spenner fra analyse og planlegging i storskala til landskapsdesign og prosjektering.

Våre landskapsforvaltere og landskapsarkitekter samarbeider med spesialister fra andre fagområder i NIRAS om alt fra overordnede strategier og helhetsplaner til konkrete by- og landskapsrom for å ta vare på landskapet vårt og skape attraktive by- og landskapsrom som rammer for det gode liv.

Vi er spesialister på å lage landskapsanalyser av naturområder etter landskapskaraktermetoden både på prosjektnivå og kommunalt nivå. På prosjektnivå vurderer vi de landskapelige konsekvensene av planer og prosjekter i forbindelse med konsekvensutredninger (EIA) og miljøvurdering. På kommunenivå jobber vi målrettet for å sikre at landskapsanalysene er et dynamisk arbeidsredskap som vi hjelper kommunene med å integrere i planlegging og utvikling.

Vi designer og prosjekterer landskap og byrom i relasjon til infrastruktur, institusjoner, boliger, klimatilpasning mv. Det gjør vi ut fra en visjon om at alle prosjekter og steder er helt spesielle og derfor skal behandles med omhu og med omtanke for brukerne samt for kommende generasjoner. I byene ser vi en sterk sammenheng mellom byplanlegging og landskapsarkitektur. Landskapsarkitekter samarbeider med byplanleggere og klimafolk om alt fra overordnede strategier til konkrete byrom for å gjøre byens rom til en attraktiv ramme for et godt byliv.

Vil du vite mer?

Theis Tarp Rasmussen

Theis Tarp Rasmussen

Senior Vice President

Oslo, Norway

+45 2321 5452

Se også: