Esbjerg Waterworks Ns 08047 Foto Jonna Fuglsang Keldsen Min

Asset Management

Få oversikt over anleggenes økonomiske verdi og tilstand. Asset Management sikrer intelligent prioritering av anleggsprosjekter, drift og vedlikehold.

Ved systematisk innsamling og bruk av data kan forsyningsselskaper målrette tilsynene sine og anleggsinvesteringene der hvor det oppnås størst verdi. Med kravene til effektivisering er det ikke bare nødvendig å prioritere ressursene – det er også nødvendig å dokumentere at man gjør det på et faktuelt grunnlag. Å samle inn og bruke data på denne måten er nytt for mange selskaper.

NIRAS hjelper forsyninger med asset management ut fra metoder som er tilpasset forholdene i norske forsyningsselskaper. Vi har erfaring med strategiske investeringsplaner, utvidelse av eksisterende ISO-systemer, samt implementering og bruk av IT-systemer til registrering og analyse.

Vil du vite mer?

Eivind Bøe

Eivind Bøe

Market Director

Oslo, Norway

Se også: