Drikkevand ALNI Foto Til Ydelse Min

Drikkevann

Når det gjelder drikkevann, har vi både kapasiteten, erfaringen og den nyeste kunnskapen. Vi hjelper forsyningsselskaper med å sikre fremtidens vannforsyning.

Å sikre forsyning av rent drikkevann er en oppgave som er under stor forandring i disse årene. I Norge går utviklingen fra enkel vannbehandling til moderne næringsmiddelproduksjon i lukkede systemer med stadig mer avansert bruk av digital prosessovervåking.

Utviklingen skyldes en rekke faktorer som f.eks. tilstedeværelse av miljøfremmede stoffer i grunnvann, innføring av pristak og krav om effektivisering, og ikke minst forsyningsselskapene selv, som i løpet av de siste ti årene har etablert seg som effektive og ambisiøse forvaltere av vannets kretsløp.

NIRAS tilbyr markedsledende ekspertrådgivning innen vannforsyning som bidrar til å dekke brukernes etterspørsel etter rent drikkevann, samt overholde myndighetenes krav om effektivisering og høy forsyningssikkerhet.

Vi gir deg råd ut fra dine behov – som din prosjekteringsrådgiver, byggherrerådgiver, totalrådgiver eller sparringspartner. NIRAS har erfaring og kompetanse innen alle typer vannforsyningsprosjekter. Alt fra grunnvannskartlegging, vannkvalitet og bærekraftig utvinning over etablering og renovering av kildeplasser, vannverk og ledningsnett til din strategiske vannforsyningsplan.

Fremtidens vannforsyning

Fremtidens vannforsyning er digital og gir langt større forsyningssikkerhet enn i dag. Vannkvaliteten sikres på helt nye måter. Når det gjelder råvann, tilbyr vi allerede nå desentraliserte løsninger som effektivt renser vannet for miljøfremmede stoffer. Både på vannverk og i ledningsnett vil digital overvåking kunne gi større forsyningssikkerhet. Dessuten vil økt samarbeid forsyningene imellom om felles forbindelser og nye felles vannverk bidra til en mer effektiv, klimavennlig og sikker vannforsyning. I NIRAS ser vi fram til å hjelpe forsyningsselskapene med denne utviklingen.

Forbedring av drikkevann

I områder med hardt vann vil det i økende grad bli etablert sentral bløtgjøring. Vi bistår med å bygge fremtidens vannverk basert på den nyeste forskningen innen avansert vannbehandling. Mange forsyningsselskaper har allerede tatt den store beslutningen om å gjennomføre sentral bløtgjøring av drikkevannet. Å introdusere bløtgjøring på vannverk er en radikal endring, ettersom det hittil har blitt brukt relativt enkel vannbehandling takket være vårt rene grunnvann.

Derfor er sentral bløtgjøring av vann et paradigmeskifte, hvor NIRAS gir råd til flere store forsyningsselskaper og hjelper dem med å oppnå helhetlige løsninger og velge riktig bløtgjøringsteknologi. Den riktige løsningen kan variere fra vannverk til vannverk, og beslutningen om å bløtgjøre har både miljømessig og samfunnøkonomisk innvirkning.

NIRAS gir for eksempel råd til Danmarks største forsyningsselskap HOFOR, som er i ferd med å nybygge syv av sine største, regionale vannverk, som i fremtiden skal forsyne København med bløtgjort drikkevann. Det er det største prosjektet innen vannforsyning i Danmark på flere tiår. NIRAS designer i et konsortium med Krüger de avanserte prosessanleggene med bløtgjøring for de syv nye gigantiske vannverkene etter pellet-metoden. Les mer om prosjektet her.

Kildesporing i drikkevann

I Norge har vi høy forsyningssikkerhet, men det skjer likevel at drikkevannet rammes av forurensning. Her har NIRAS kompetansen til å bistå med å lokalisere, kildespore og stoppe forurensningen.

Vi har flere produkter for økt egenkontroll og sporing av koliforme bakterier i svært lave konsentrasjoner – både i borehull, ved vannverk og i ledningsnettet. Produktene inkluderer:

  • HiVoSa, et apparat som ved hjelp av teknikken bak Cross Flow-filtrering skånsomt kan konsentrere bakterier i drikkevannet, slik at det oppnås en ekstremt lav deteksjonsgrense.
  • Alonda, en mobil prøvetakingsenhet som kan plasseres i forbindelse med sentrale knutepunkter i ledningsnettet og automatisk tar ut prøver på respons fra en hvilken som helst sensor.

I NIRAS har vi en bred gruppe av vannkvalitetspesialister som står klare til å hjelpe deg med ditt spesifikke problem.

Lekkasjekontroll

Vi gir råd til forsyningsselskaper både nasjonalt og internasjonalt om hvordan vanntap fra distribusjonsnettet effektivt kan reduseres (Non-Revenue Water), basert på den nyeste teknologien og ekspertkunnskapen. NIRAS har blant annet vært prosjektleder i LEAKman-partnerskapet, der ni markedsledende virksomheter har samarbeidet om å utvikle en helhetlig toppmoderne løsning innen lekkasjekontroll (Leakage Management). Les mer her.

Vil du vite mer?

Eivind Bøe

Eivind Bøe

Market Director

Oslo, Norway

Se også: