Prosjektledelse

Prosjektlederen er byggherrens representant i byggeprosjektet

Å være en god prosjektleder krever først og fremst at man forstår seg på mennesker og det sosiale nettverket i prosjektorganisasjonen. Prosjektledere hos oss har et bredt kunnskapsfelt som gjør at vi kan lede rådgiverne og administrere ressursene i prosjektet, frem til suksess.

En prosjektleder vil normalt ha fullmakt til å forhandle med de øvrige prosjektdeltagerene på vegne av byggherren. Avhengig av størrelse og gjennomføringsmodell kan også prosjektleder inneha roller som byggeleder og prosjekteringsleder.