BREEAM-NOR

Woman in front of BREEAM Nor logo

BREEAM-NOR er i ferd med å bli den foretrukne miljøsertifiseringen for bygg og byggeprosesser i Norge.

Høye miljøambisjoner?

Med BREEAM-NOR som verktøy sikrer du at miljøambisjonene dine faktisk blir oppfylt. Detaljerte og spesifikke krav gjør at alle aktører må kvalitetssikre eget arbeid i mye større grad enn før.

Hvorfor BREEAM?

  • For å bygge gode bygg med mer gjennomtenkte løsninger og mye bedre inneklima og miljøprofil enn konvensjonelle bygg
  • For å oppfylle dine og leietakers kvalitets- og miljøambisjoner på en helhetlig og gjennomprøvd måte
  • For å gi deg større trygghet for at du får det du betaler for
  • For å gi grunnlag for høyere leieinntekter og høyere pris ved videresalg
  • For å oppnå sunnere byggeplasser med høyere produktivitet
  • Den økte kvalitetssikringen, gir færre endringsmeldinger og dermed lavere økonomisk risiko

Kom i gang tidlig!?

For å oppnå alle fordelene med BREEAM-sertifisering og få best mulig uttelling på karakterskalaen, er det viktig å komme tidlig i gang med planleggingen. BREEAM-arbeidet bør starte allerede i forprosjektet, og alle beslutningstakere og prosjekterende må involveres. Ved å engasjere en BREEAM NOR-AP og en BREEAM NOR-revisor fra dag én, ligger alt til rette for å oppnå best mulig uttelling gitt ditt utgangspunkt.

Med NIRAS på laget, kan du i stor grad konsentrere deg om det som opptar deg mest, så tar vi oss av å implementere og følge opp BREEAM. Vi tar oss gjerne av BREEAM-oppfølgingen både mot beslutningstakere, prosjekterende, utførende og produsenter. Sammen med deg og dine samarbeidspartnere definerer vi en ambisjon og følger opp denne frem til ferdig sertifisert bygg.

  • Vi vet hvem som bør tenke BREEAM når og hvordan, og vi vet hvordan arbeidet skal dokumenteres
  • Vi har godkjent BREEAM NOR AP
  • Vi har også autorisert BREEAM-revisor