Fields and trees seen from a round window

Energiledelse, EOS og energieffektivisering

Få kontroll over energibruk og energikostnader ved å gjennomføre lønnsomme energitiltak og omlegging til fornybar energi.

Empty office room

Byggherrerådgivning innen energi, miljø og inneklima

Vi utvikler den optimale løsning for hvert prosjekt, og legger fram beslutningsgrunnlag basert på en teknisk, økonomisk og miljømessig vurdering.

Man pasting a label on cupboard

Energimerking og energivurdering av bygg

Energimerking av bygg og energivurdering av tekniske installasjoner skal ifølge Energimerkingsforskriften utføres av kvalifisert personell.

Landscape in Norway

Energi- og klimaplanlegging

God planlegging er grunnlaget for å lykkes med videre arbeid!

Boiler at Hjørring district heating power plant

Nærvarme, nærkjøling og energisentraler

Vi utvikler lønnsomme og miljøvennlige prosjekter

Red brick building with cooling system on top

Fornybar energi

Framtidens energiløsninger er basert på fornybare energikilder! Grunnen, lufta, vann og solvarme inneholder mye energi.

Close-up of a hand touching an orange coloured radiator

Søknad om støtte

De siste 5 år har NIRAS skaffet våre kunder i overkant av 100 millioner kroner i støtte.

;