Jernbaner, Tunnelbaner og Lettbaner

Rails crossing each other

Ny- eller utbygging – vi bistår i alle prosjektfaser.

NIRAS hjelper kunder med alle faser av prosjekter innenfor jernbane, tunnelbane og lettbane, fra idéfasen til tilsyn under gjennomføring og påfølgende drift og vedlikehold.

NIRAS har begynt å vokse på dette området i Norge. Foreløpig er NIRAS blitt prekvalifisert til å inngi tilbud på hvordan fremtidens trikker i Oslo skal designes. I Danmark har vi bistått kunder i noen av de mest markante danske jernbaneprosjektene, bl.a. Københavns Metro, ny bane fra København til Ringsted og landanlegg på Lolland og Falster for fast forbindelse under Femern Bælt.

Planlegging, prosjektering og gjennomføring

NIRAS har fagkompetanse på alle relevante områder innen planlegging, prosjektering og gjennomføring av jernbaner, tunnelbaner og lettbaner – blant annet:

  • Baneteknikk
  • Rullende materiell og drift
  • Trafikkplanlegging
  • Anleggsarbeider og -konstruksjoner
  • Veianlegg
  • Stasjoner
  • Miljømessige effekter
  • Drift- og samfunnsøkonomi

Vi ivaretar dessuten en rekke tverrfaglige kompetanser, som grensesnittstyring, anleggsoverslag og risikohåndtering, myndighetsbehandling og godkjennelser samt RAMS.

Vi har utviklet en spesialkompetanse vi er stolte av, og det er samarbeid og interaksjon på tvers av fagområdene, slik at vi kan komme frem til optimale løsninger.