David Myrhaug: Lager 3D-modeller til fremtidens regnhendelser

David Myrhaug (DMY)

30-åringen David Myrhaug jobber med 3D-modeller som bygger broer på flere måter. Med modellene bidrar David både til å forbinde ulike fagdisipliner og formidle løsninger mellom kolleger i hele Norden.

Norske David Myrhaug som jobber med alt som har med vann og avløp å gjøre i NIRAS, er typen som klarer seg godt i stressede situasjoner. Han nyter det tette samarbeidet med kolleger når fristen for avlevering av et prosjekt nærmer seg. Akkurat som med vannet han jobber med, handler det om å skape den gode flow.

Kollegene hans beskriver ham som en nøkkelperson innen forsyning hvor han prosjekterer og dimensjonerer overvannsledninger i 3D. David Myrhaug er litt mer beskjeden. Han mener det er den norske utdannelsen som byggingeniør som har gitt ham kompetanser innen 3D-modellering.

30-åringen kom til Danmark for knapt 3 år siden da han flyttet sammen med sin danske kjæreste i Aarhus. Davids danske nettverk styrte ham fort inn på NIRAS hvor han nå har jobbet på kontoret i Aarhus i 2½ år. Det var den første jobben hans i Norge som ledet ham til forsyningsområdet, og han ble straks grepet av alt som har med vannhåndtering å gjøre.

Hva jobber du med i NIRAS?

Det gjennomgående temaet i jobben min er vann og avløp men jeg jobber med mange ulike typer prosjekter. Det kan være klimasikringsprosjekter hvor jeg tar høyde for regnhendelser som først skjer om hundre år, eller infrastrukturprosjekter hvor jeg designer avløp i veiene så de ikke oversvømmes. Jeg jobber primært med prosjektering og dimensjonering av regnvannsledninger. Jeg tegner løsningene mine i 3D så vi lett kan se eventuelle sammenstøt med ledninger, andre rør, konstruksjoner fra andre fagområder eller ledninger som allerede ligger der.

Hva motiverer deg?

Vann er viktig for alle i et samfunn når man tenker over det. Vi må for eksempel ha rent drikkevann og sørge for at byene våre ikke oversvømmes når det regner. Samtidig må vi håndtere avløpsvannet vårt forsvarlig. Derfor må jeg designe løsninger som består i mange år i fremtiden. Det synes jeg er ekstremt spennende, og jeg liker de tekniske utfordringene ved det.

Hva liker du best ved jobben din i NIRAS?

Jeg liker de faglige utfordringene, og jeg liker spesielt godt det intensive samarbeidet med mine kolleger når vi nærmer os en deadline. Jeg synes det er gøy når det er litt presset. Alle jobber hardt, og det oppstår en særlig form for positiv energi. Jeg opplever ikke de hektiske dagene før avlevering av prosjekter som stressende fordi det alltid er noen man får støtte fra i NIRAS.

Når hørte du om NIRAS første gang?

Jeg hørte om NIRAS da jeg flyttet til Danmark for å være sammen med kjæresten min. Jeg kunne se at NIRAS var en stor virksomhet med mange spennende prosjekter som passer til interessene mine. Jeg var straks begeistret for de mange internasjonale prosjektene NIRAS jobber med. Det siste året har jeg vært opptatt av noen store infrastrukturprosjekter i Norge. Man lærer mye av å jobbe med så mange ulike fag og av å koordinere med ulike internasjonale partnere. Det er selvfølgelig en fordel at jeg er norsk. Det gjør kommunikasjonen med nordmennene litt lettere.

Hvordan løser du konflikter i prosjektene?

God kommunikasjon er avgjørende, særlig når vi er mange ulike nasjonaliteter som jobber sammen. Det er lett å glemme de andre som man ikke sitter på kontor med til daglig. Vi må ta tiden til å forstå hverandre – den tiden er godt brukt. Enkelte ganger er det derfor ikke nok å skrive mails eller ringe til folk. Jeg er en stor tilhenger av å kunne se hverandre i øynene og ta en prat over bordet – også i internasjonale prosjekter. Det er lettere å løse utfordringer, når man har truffet hverandre. Det er veien til bedre prosjekter.