Gis, Geodata og Automasjon

Visualisation of city masterplan in aerial view

Løsninger som danner grunnlaget for kvalifiserte beslutninger

NIRAS dekker hele geodataverdikjeden, fra innsamling av data til løsninger som danner grunnlaget for kvalifiserte beslutninger.

Kartproduksjon, dataprosessering og digitalisering er tjenester, som i samspill med våre løsninger innen web-, forsynings- og tele-GIS gjør NIRAS til en av de fremste aktørene på det skandinaviske kart- og GIS-markedet.

Vi har 80 dyktige og engasjerte medarbeidere som produserer data, utvikler systemer og yter konsulentbistand innenfor GIS, geodata og SRO.

Tjenestene våre tar utgangspunkt i kundenes behov, og omfatter alt fra små spesialiserte oppdrag til utvikling av store, komplekse systemer. Gjennom tett dialog med kunden strekker vi oss for å yte de beste tjenestene. Vår mangeårige erfaring kommer fra oppdrag for i hovedsak offentlige myndigheter og for tele- og forsyningssektoren.

Sammen med resten av NIRAS har vi ekspertise og tverrfaglig kompetanse som gjør oss i stand til å favne de mange fasettene i komplekse prosjekter.